Dorpstraat 5, 6582 AK Heumen
dekenschrijver@sintgeorgiusgilde.nl

Jan Keukens

Jan 1692 – >1742

Jan Keukens is gedoopt in 24 mei 1692 in Cuijk. Hij kwam uit een echte schuttersfamilie, zijn grootvader Martinus was Gilde lid van het Sint Antonius en Martinusgilde te Cuijk. Van zijn vader is niet veel bekend behalve dat hij getrouwd was met Hilleke Jans uit Groot Linden. Jan was de eerste van de lijn Keukens die naar Heumen kwam. Op 25 mei 1713 trouwde hij met Lamberta Peters uit Malden. Jan was smid in Heumen, wat ook te zien is aan zijn schild uit 1731. In het boek ‘De schuttersgilden en schutterijen van Gelderland’ van J. A. Jolles staat “1734 op pinxter Maandag heeft d’Hoog Welgeb. Gestr: Heer Waldgraaf Weelderen de Vogel af geschoten en koning geworden aldus ondergeteekend bij den ouden koning in absentie van zijn Hoogwelgeb. [get.] Jan Kuekens als Koninck”. Dit laat zien dat Jan Keukens wellicht ook Koning was in 1733, hier is echter geen schild van. Jan heeft drie kinderen gekregen, zijn dochter Catharina was getrouwd met Joannes Bouwmeester wie de stamvader was van de tak ‘Janssen Bouwmeester’ die nu nog bij het Gilde zit. Zijn twee zoons Tobias en Johannes waren ook beiden lid van het een Gilde, Tobias bleef in Heumen en Johannes keerde terug naar Cuijk. De kleinzoon van Tobias werd twee maal Koning van het Gilde en ook hij was smid. De precieze overlijdensdatum van Jan Keukens is niet bekend, hij is echter wel opgenomen in het Zielenboek van het Sint Georgiusgilde.

Gildeschild van Jan Keukens 1731
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial