Dorpstraat 5, 6582 AK Heumen
dekenschrijver@sintgeorgiusgilde.nl

Johan van Berlant

Johan ?-?

Het is niet zeker wie Johan van Berlant was, we kunnen echter wel een onderbouwde gok doen. Op 12 november 1635 koopt Jacob van Baerlandt de Heerlijkheid Dirksland in Zuid-Holland. Het jaar daarvoor koopt hij van zijn neef Johan van Baerlandt een deel van de heerlijkheid Baarland. Jacob heeft een dochter gekregen genaamd ‘Catharina’, die op 15 mei 1638 te Goes in ondertrouw is gegaan met Johan van Groesbeek VIII, heer van Heumen, Malden, en Beek en Burggraaf van Aublain. Dit is de mogelijke connectie tussen de familie van Baerlandt en de Heerlijkheid Heumen. De connectie wordt nog groter als men het Gildeschild vergelijkt met het familiewapen van Baerland van Dircxland (1).

Dan komt de vraag wie de Gildekoning Johan van Berlant precies was. Mogelijk was hij de neef van Jacob, die zijn stuk van de heerlijkheid Baarland had verkocht in 1634. Dat zou betekenen dat de Gildekoning, na zijn huwelijk in circa 1628 met Cornelia Kien en de doop van zijn kinderen tussen 1629-1646, naar Heumen is gegaan om zijn achternicht te bezoeken. Echter is deze Johan niet in Heumen gestorven, maar in Goes. Dus de kans is klein dat hij in Heumen gewoond heeft en daar bij het Gilde zat.

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat Catharina een broer had genaamd Johan en dat die meegegaan is toen Catharina haar vertrek bij Johan van Groesbeek VIII in nam. Er zijn van Catharina en haar mogelijke broers of zussen geen doopakten gevonden in Goes, dus er is geen zekerheid of Catharina nog een broer genaamd Johan had.

Wat wel zeker is, is dat de Gildekoning tevoorschijn is gekomen in een rentebrief op 11 December 1648 in Cuijk waar hij samen met de toen Richter van Heumen Huybert van Osch beschreven staat.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial